Klubværelset - replik

Tilbage til forsiden

Klubværelset, Ungdommens Tænketank om stoffer, 02. januar 2007 kl. 15:15 på P1 . Download som podcast

Deltagere:
Johan, 19 år, Statskundskab stud.
Christina, 31, Punk Royal iværksætter
Ditlev, 35, Pr-Medarbejder, Copenhagen Pride
Yildis, 33, Cand Scient. Pol.
Per, 27, Ph.D. stud. Handelshøjskolen København

Talere:
Søren (SL), Unge Med Grænser, 32 år - taler mod legalisering
Jesper, 34 år - taler for legalisering

Dette er en analyse af de uholdbare påstande, som blev fremført i P1 Klubværelset d. 2. januar.

Forbudstilhængeren
"Jeg synes ikke, at stoffer skal legaliseres i Danmark, fordi der er nok problemer med stoffer allerede nu. En legalisering vil gøre at flere ubetænksomme unge vil tage euforiserende stoffer, og det vil have en stor konsekvens for vores samfund."

Det er en udmærket hypotese, at legalisering vil lede til at flere tager stofferne. Det er bare ikke bevist, at pilen nødvendigvis peger den vej. Holland har trods en langt mere liberal holdning til hash ikke oplevet den frygtede eksplosion i antallet af hashbrugere og misbrugere. Deres tal ligger under eller lige på niveau med Danmark. USA som har en meget mere restriktiv politik, ligger langt over både Danmark og Holland. Der er altså ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem forbudets styrke og antallet af brugere. Forklaringen skal findes et andet sted.

"Der er ingen tvivl om at stoffer påvirker hjernen og sløver hjernen, og gør at man kommer i en anden sindstilstand end den, man i virkeligheden bør være i. Jeg tror på at de bedste forudsætninger for at få et godt liv det er at være sig selv og være den man er og når man tager stoffer eller drikker for mange øl for den sags skyld, så bliver man end anden end den man i virkeligheden er, og det gør at man ikke finder sig selv. Og der er ingen tvivl om at man er dømt til fiasko, hvis man prøver at spille en anden, end den man i virkeligheden er."

Der er korrekt, at stoffer påvirker hjernen og sløver den (eller stimulerer). Det er nærmest hele pointen med at tage stoffer og drikke alkohol. Men det SL gør her, er at blande brugere og misbrugere sammen på en uheldig måde. Man kan - på linie med alkohol - sagtens have et rekreativt forbrug af hash, svampe, LSD og Ecstasy/MDMA uden at det sløver hjernen til hverdag. Spørgsmålet om legalisering bør ikke alene afgøres af stoffets misbrugere (hvilket er heldigt for dem, der drikker alkohol).

Desuden er det arrogant at sige, at stoffer giver en anden sindstilstand, end den man bør være i. Man bør naturligvis være ædru i skolen, men hvem bestemmer, hvilken sindstilstand man bør være i, når man i sin fritid beruser sig?

"Mange af dem der tager stoffer i dag har det jo svært i forvejen, og stoffer ... det er jo sjovt nok ofte dem, der har det svært, som tager stoffer. De mennesker, som har det godt og går til sport og badminton, det er jo meget sjældent du hører om nogen af dem på speed eller amfetamin eller ryger hash for den sags skyld. Det er kun en vis margin af unge teenagere, der gør det, og det er såmænd mærkelig nok altid dem, der har det svært."

SL har ret så langt, at med svære sociale problemer har en øget risiko for at ende i et misbrug. Han har også ret i, at man sjældent hører om badmintonnarkomaner, men her skal man tænke på "hvad man hører". Der findes nemlig helt sikkert et stofbrug blandt dem, der også har sunde sportslige interesser. Det er bare sjældent, at man i medierne og i stofbehandlingen hører om disse "kompetente stofbrugere". Der er ingen god historie i, at en person har røget hash og passet sit arbejde og familie i de sidste 20 år.

De mest udsatte er givetvis også dem, der ville blive mindst negativt påvirket af en legalisering, for de bevæger sig allerede i kredse, hvor stoffer er så rigeligt tilgængelige. Til gengæld ville de blive meget påvirkede i positiv retning af ikke at blive stemplet som kriminelle. De har sociale problemer nok, og det er at føje spot til skade, når man også giver dem strafferetslige problemer. Vel og mærke strafferetslige problemer, der absolut ingen positive effekter har på hverken tilgængeligheden eller kvaliteten af stofferne.

"Der er jo en vis margen af unge, som ikke har sat grænser for deres eget liv, og hvis man ligefrem giver dem et sølvfad med stoffer og amfetamin eller hash for den sags skyld, så er der ingen tvivl om at der er en meget større margin af unge, der vil prøve det af, og det tror jeg ikke er sundt."

En legalisering behøver ikke servere stofferne for de unge på et sølvfad. Det er efterhånden et uærligt retorisk trick at fremstille legalisering som om amfetamin skal sælges i enhver kiosk i børnehøjde.

"Stoffer det er jo, om man vil eller ej, også med til at give forfølgelsesvanvid, og søvnbesvær og koncentrationsbesvær, og nogen teenagere oplever at de hører stemmer, og nogen teenagere hører stemmer, der siger de skal skære i sig selv."

SL sammenblander igen brug og misbrug. Det er velkendt at stoffer kan medvirke til at udløse psykoser, men det er overvejende noget der sker for det absolutte fåtal, og for dem, der har et alvorligt misbrug. Alkohol står for masser af indlæggelser på de psykiatriske hospitaler uden at vi forbyder det.

Unge, der hører stemmer, har begyndende skizofreni, altså en sygdom, hvis egentlige oprindelse ikke er skabt af stofmisbrug.

Unge, der skærer i sig selv, lider typisk af depression, og det er igen ikke stofferne, der er årsag til depressionen.

Paneldiskussionen

Christina: "Og man kan se på statstikkerne, at unge, der søger på psykiatriske afdelinger, for at få hjælp, er eksploderet."

Se Narkotikasituationen i Danmark 2006, kapitel 6.5.

Trenden i helhed for personer registrerede med stofrelaterede hoveddiagnoser på psykiatriske hospitaler, 1996-2005, er svagt faldende, men kan forklares af tilfældige svingninger.

Nede i detaljen er der en markant faldende trend for følgende stoffer: opioder og sedativa/hypnotika (sove- og nervemedicin).

Samtidig er der en markant stigende trend for: kokain og multiple/andre psykoaktive stoffer.

Fortolkning: i hele perioden er loven blevet strammet, flere og flere stoffer ulovliggjort, og lige meget hjælper det. Kun heroinmisbrugere og pillenarkomaner lader til at være blevet klogere.

Tallene for Personer registrerede med stofrelaterede bidiagnoser på psykiatriske hospitaler 1996-2005 (bemærk: bidiagnoser) er mere markante.

Den overordnede trend for alle personer er markant stigende med godt 70%.

I detaljen er trenden markant stigende for: opioder, cannabis, kokain, andre centralstimulerende stoffer end kokain, hallucinogener og multiple eller andre psykoaktive stoffer. Dette er givetvis den omtalte eksplosion.

Men hvad er dette så et argument for? Det kan da umuligt være et argument for forbudet, da trenden i lovgivningen i hele perioden er gået entydigt i retning af stadig strengere straffe.

Per: "Vi må tro på de fornuftige mennesker, der har arbejdet med kemiske ting og medicinske forhold, som siger, at det ikke er sundt".

Jeg vil starte med at sige, at der er irrelevant og utilstrækkeligt for et forbud, at noget er risikabelt eller usundt.

Det ved flere af de eksperter, som Per synes vi skal støtte os til, godt. F.eks. er Henrik Rindom og Peter Ege ikke er voldsomme fortalere for forbudet mod eksempelvis hash. Trods de velkendte farer, så anbefaler de faktisk legalisering. Disse mennesker er om nogen eksperter på deres område og har et meget stort overblik over ikke bare den snævre kemi men også de sociale konsekvenser. Internationalt har utallige rapporter anbefalet legalisering og lempelige løsninger på både cannabis og andre stoffer.

Så ja, lad os endelig lytte til eksperterne, men lad os lytte til alt hvad de siger!

Yildis: "Det vil have en psykologisk OK stempel, hvis det er frit, og når jeg tænker på hvor mange, især de der kemisk sammensatte stoffer, hvor farlige de er, nogen af dem har, hvad jeg har læst, rottegift og sådan noget. Så synes jeg ikke det er på plads. I indslaget blev det sagt, at man kan producere sikre stoffer. Jeg ved ikke, hvad sikre stoffer er. Stoffer er vel ... stoffer. Der er ikke noget sikkert ved dem."

Fremmede stoffer forekommer i pushernes piller på grund af forbudet. En farmaceutisk virksomhed putter netop ikke rottegift i deres medicin, fordi de har en helt anden ansvarlighed, kompetence og i øvrigt er underlagt kontrol. Det skal nok lige siges, at det med rottegift er en myte: Hvad Indeholder Ecstasypillerne?, Sundhedsstyrelsen. Men mange piller indeholder andet end MDMA, og det er et problem, bl.a. er blandingen af MDMA og amfetamin meget mere skadelig end MDMA alene.

Medicinalindustrien fremstiller desuden et hav af produkter, der er "kemisk sammensatte stoffer", men de er faktisk relativt sikre. Netop fordi man præcist ved, hvad man får. Folk kommer langt oftere galt afsted, fordi de ikke ved, hvad deres stoffer indeholder eller hvad styrken er af dem.

Forbudssiden har i øvrigt en videnskabeligt ugyldig hypotese: Hvis vi legaliserer, giver det et OK stempel, hvilket øger forbruget, og hvis stofferne er ulovlige, så øger de unge forbruget fordi det er spændende og grænsesøgende at tage stoffer. Hvordan kan de ikke have ret?

Christina: "Når man er 15 år og har røget ét hvæs på en hashjoint, kan det jo godt udløse en psykose, der kan vare 50 år."

Det er simpelthen ikke korrekt, og det kan IKKE dokumenteres. Sikke noget vrøvl.

Yildis: "Hvis man nu legaliserede såkaldt sikre stoffer ... mange af de her ting bliver jo taget for at nogen skal afprøve grænser, og så tænker én 'ej, lad mig lige prøve den anden her', ..."

En del unge tager stoffer for at prøve grænser af, men de gør det også, fordi de ved at den officielle propaganda er totalt overdrevet. De fæstner ingen tillid til den. De løber en risiko, ja, men ikke en meget voldsom risiko - de er IKKE selvmordskandidater. Det gælder ikke kun om at give ens forældre fingeren. Pointen er også at få en god rus, prøve noget nyt, udvide sine horisonter, rejse i det ukendte.

Men i bund og grund er det at undervurdere de unges intelligens og hensigter. Der vil altid blive eksperimenteret, men alle unge håber jo på det bedste. De håber altid, at de ikke har fået en pille med "rottegift". En pille med MDMA (Ecstasy) fra et medicinalfirma rummer risici, men en pille, der er kogt i et køkken ude på landet er hundred gange mere risikabel. DET er forskellen mellem "sikre" og "usikre" produkter.

Johan: "Jeg har hørt, at der er farligt for mig selv ... Jeg gør rigtig mange ting, der er farlige for mig selv. Så har jeg hørt, at det kommer til at koste samfundet eller staten penge, hvis jeg skal behandles ... så synes jeg man skulle privatisere hospitalerne."

Et liberalt princip, som egentlig er fint nok, hvis man udstrækker det til at gælde for alle mennesker i alle situationer i samfundet. Ellers er det intet andet end diskrimination. Indtil videre accepterer det danske samfund mange risikable ting og hjælper dem, der er uheldige. Så i det omfang at selve den "danske model" ikke ændrer sig bør stofbrugere og -misbrugere også modtage den fornødne hjælp.

Per: "Jeg synes ikke, at vi skal have lov til at skade os selv ..."

Dette er en total fordrejning af emnet. Folk tager ikke stoffer med det formål at skade sig selv. De løber en risiko, men visse risici er generelt accepteret i vores samfund. Alene "sex for sjov" er årsag til alvorlige sygdomme, personskader, ufrugtbarhed, kræft (livmoderhalskræft er en virus, der overføres seksuelt), men det forbyder man jo ikke. Samme regler for stoffer som for sex! Og igen: stoffer ville være en hel del mindre farlige, hvis de blev produceret under regulerede forhold og uddelt/solgt af uddannet personale.

Ditlev: "Vi ved jo, i København, at utrolig meget af den vold, der foregår i nattelivet, skyldes amfetamin og steroider, som blev taget ulovligt, vi ved det, det er der ikke noget nyt i, og hvis vi bare lovliggør det, så skal de bare straffes for det(?), men vi kan jo se at den ene er årsag til den anden, hvor skal vi gribe ind henne?"

Hovedparten af vold i byen skyldes alkohol, og alkohol er ikke ulovligt. Punktum. Der er INGEN pointe i den slags udtalelser.

Johan: "Jeg siger ikke, at man har ret til at tage stoffer, for det ville forudsætte, at der så var nogen, der havde pligt til at give mig disse stoffer. Det mener jeg ikke, at der er. Jeg har ret til, ikke at blive tvunget til noget, jeg ikke har lyst til, jeg har ret til ikke at blive tvunget ..."

Der fumles lidt her, og det er helt igennem noget sludder det med, at hans ret til at tage stoffer også pålægger nogen en pligt til at forsyne ham. Det har intet med sagen at gøre. Men Johan har fat i den lange ende overordnet.

Det egentlige liberale argument er, at man har frihed til at gøre med sig selv, som man har lyst til, sålænge man ikke derved fratager ANDRE deres friheder, og man har også ret til at være fri for ANDRES tvang. Man bør derfor have frihed til at tage stoffer, uden at andre mindsker denne frihed gennem tvang (fængsel, bøde, etc.). Samfundet har ikke ret til at tvinge en person, der vælger at ryge en pibe hash, til noget som helst! Heller ikke selv om man synes det er for dumt.

Johan har senere i privat korrespondence ønsket at uddybe:

JOHAN: "Jeg er helt enig i, at jeg fumler i det afsnit, så lad mig prøve at nuancere det lidt: Som menneske har man én fundamental ret - retten til gøre som man har lyst til sålænge det ikke ufrivilligt skader andre, hvilket i praksis politik betyder, at man kun må benytte sig af tvang når nogen skader andre som ikke har accepteret denne skade. At man ikke har en ret til at tage stoffer betyder således ikke, at du ikke må tage stoffer, men det betyder blot, at det ikke er et politisk princip, der skal gøres til lov. Ligeså vel har man ikke en ret til hospitalhjælp, en ret til et sundt miljø, en ret til at spille tennis eller en ret til socialhjælp. Det er forskellen på negative og positive rettigheder - jeg er tilhænger af negative rettigheder og mener, at positive rettigheder er illegitime og farlige.

JOHAN: Og så lige ang. privatisering: Det er ikke kun stofbrugere, der skal betale for deres behandling. Det skal alle (og så skal skatten sættes ned, så man har penge til det). Det er altså ikke diskrimination." (se også hans blog)

Christina: "Lige præcis omkring stofferne, så har jeg det sådan, ja det er din frihed at tage dem, men altså du render rundt i en psykose nede på sporene på Nørreport, så er det også de andres problem ... så må man gå ud på en ø."

Sikke en gang ufortyndet vrøvl. Ulovlig færden på sporene ved Nørreport kan ligeså nemt ske ved en flok fulde høveder, der har drukket for mange bajere, men alkohol er ikke ulovligt af den grund. Det eneste pinligt tydelige her er, at visse mennesker er villige til at DISKRIMINERE mod alt andet end alkohol. Prøv lige at overføre logikken på dit eget elskede alkohol og smut så ud på den ø, som du taler så varmt for.

Christina: "...selvfølgelig må du gøre, hvad du har lyst til, men netop fordi stoffer kan umyndiggøre, så bliver det altså en anden diskussion"

Alkohol kan også "umyndiggøre", uden at det af den grund er ulovligt, så det er intet andet end noget diskriminerende vrøvl. Desuden har man forsøgt at forbyde alkohol før (USA), uden at det mindskede skaderne fra dette stof. Tværtimod eskalerede alkoholskaderne til helt uhyrlige højder, da det var kriminelle, der overtog produktion og kvalitetskontrollen.

Per: "Men nu kender jeg en, hun har boet i Etiopien, hvor der jo er hele befolkningsgrupper, der render rundt og gnasker på khat, eller hvad de kalder det, og er fuldstændig inkompetente til at lave noget som helst, og hele samfundet er noget af det mest fattige i hele verden"

Hvis der er nogen, der tror på den simplistiske analyse af Afrikas økonomiske, sikkerhedsmæssige, infrastrukturmæssige, uddannelsesmæssige og sociale problemer, så har jeg nogle lækre ejerlejligheder på Christiansborg, som jeg sælger til højstbydende. Det her er intet andet end et (religiøst) syndebuks-argument, som forhindrer en fornuftig analyse af Etiopiens problemer.

I øvrigt: Cannabismyter: Men var hele den islamiske civilisation ikke ved at gå under pga. hashmisbrug?

Per: "Det er kulturelt bestemt, hvad vi vil acceptere. I Holland vil de så gerne acceptere, at der er den her frihed, og så accepterer de også de konsekvenser, der er af det. Det gør vi for så vidt også med vores alkoholpolitik ... Hvis vi siger, at vi vil acceptere de konsekvenser (af legalisering), så kan vi gøre det, men jeg synes bare ikke, at vi skal acceptere det."

Hvor ER alle de forfærdelige skader, som profeterne har stillet os i sigte? Hvorfor ligner Holland ikke en afrikansk, khattyggende nation på randen af den totale katastrofe? Vores nuværende forbud, vores endeløse straf af pushere og borgere med småbesiddelser, har ikke reddet en eneste dansker ekstra i forhold til den meget mere liberale hollandske politik.

Velmenende som forbudstilhængerne er, så er det ultimative spørgsmål til dem, hvorfor de ikke vil forholde sig til de massive skader, som forbudet rammer folket med? Ja, I mener det godt, men sig det til de unge mennesker, der får accelereret deres hjerneskader, fordi de får urene Ecstasy piller, sig det til de mennesker der dør, fordi de ikke aner hvad de snuser ind eller skyder i årerne. Ja, forbruget af stoffer rammer måske andre indirekte, fordi det sommetider går galt, men det gør jeres forbudspolitik også, når I tvinger folk til at løbe meget større risici fordi I absolut skal føre en politik, der velvidende øger skaderne fra stoffer i samfundet.

############################################
#       Copyright Malkavian 2007           #
############################################