Vejledning i undersøgelser om ulovlige rusmidler

Har du tænkt dig at deltage i en undersøgelse om ulovlige rusmidler?

Ja? Men så læs videre her og få nogle gode råd. Forskning sker ikke i et vakuum. Der er store politiske konsekvenser for stofbrugerne, hver gang narkotikaproblemet bliver blæst ud af proportioner.

Krigstilstanden

Husk frem for alt, at du er i krig. På engelsk kaldes det The War on Drugs, på dansk kaldes det Kampen mod narko. Dette er ment 100% alvorligt af statsmagten, hvilket nultolerance, bøder på minimum 2000 kroner og fængsel understreger hver eneste dag. I USA, narkokrigens forbillede, udsteder man rutinemæssigt fængselsstraffe på 20 og 50 år for næsten ubetydelige "forbrydelser", og man bruger militære kampenheder mod civilbefolkningen (SWAT teams). Geopolitisk har denne War on Drugs destabiliseret hele lande som Mexico og tidligere Columbia. FN's International Narcotics Control Board (INCB) implementerer narkotikapolitikken, og de er som den eneste undergruppering fritaget for at opfylde FN's overordnede opgave om at fremme menneskerettighederne. Intet land er til dato blevet kritiseret for brud på menneskerettighederne pga. deres narkotikapolitik, selv om der er utallige eksempler på at narkotikapolitikken resulterer i racisme, diskrimination og vold mod de mest basale menneskerettigheder.

Denne krig er politisk/ideologisk i natur og derfor overvejende immun overfor rationelle argmenter. UANSET hvor dygtig en forsker er, så risikerer forskeren at undersøgelsen bliver fordrejet af politikere og medierne til at tjene deres Drug War ideologi.

Selv hvis du ikke bruger illegale rusmidler, så spørg dig selv om du som forsker ville lave en undersøgelse, der undersøgte udbredelsen af homoseksualitet i Iran - når du ved hvad de vil bruge det til? Det er ikke anderledes med f.eks. cannabis: det er ikke ned forbrydelse efter gængse normer, da der hverken er gerningsmand eller offer, og straffene er helt ude af proportioner med "forbrydelsen". I 2008 oplevede Danmark den skændsel, at en hashsmugler blev idømt hårdere straffe end mordere.

Råd nr. 1: Undlad at svare på spørgsmål, som med 100% sikkerhed vil blive brugt som et våben i narkotikadebatten. Det gælder især spørgsmål om udbredelse, mængder, videresalg osv. Svar blankt/ved ikke. Sabotér useriøse undersøgelser (du er i krig uagtet at du ikke selv startede den, og selv hvis du aldrig har tænkt dig at bruge rusmidler, så er spørgsmålet om du vil deltage i denne heksejagt?).

Undersøgelsens bagmænd

Der er verden til forskel på, om det er rigtige forskere eller journalister uden en videnskabelig knogle i kroppen, der foretager undersøgelsen. Rigtige forskere har normalt respekt for sandheden og de udviser forsigtighed i deres konklusioner. Mange andre er ikke begrænset af dette behov for at fremstille tingene i et sandfærdigt lys.

Forskere kan også være useriøse og drevet af karrieremæssige hensyn. I det nuværende politiske klima er kravet ofte, at man udelukkende koncentrerer sig om skadevirkninger og kun stiller spørgsmål, der lægger sig tæt op af Drug War ideologien: f.eks. er udbredelse/prævalens et yndet målepunkt, også selv om udbredelse kun er meget løst koblet til de reelle skader.

Råd nr. 2: Deltag kun i undersøgelser af seriøse forskere. Find ud af, hvad forskerne tidligere har skrevet og deltag kun hvis forskeren kender sit emne. Sabotér useriøse undersøgelser og skriv hellere et brev til forskerne om dine bevæggrunde for at gøre sådan..

Kig på undersøgelsens metode og udformning

Hvilke mennesker prøver undersøgelsens bagmænd at få fat i? Annoncerer de direkte på hjemmesider, der har relation til rusmidler, så vil de også få fat i mennesker med en personlig relation til rusmidlerne. En sådan undersøgelse kan ikke afsløre udbredelsen af noget i den generelle befolkning.

Hvordan er kvaliteten af spørgsmålene? Giver de slet ikke mening eller afslører de uvidenhed om emnet, så kan undersøgelsen ikke bruges.

Sommetider kan du gennemføre en undersøgelse flere gang, og ofte kan du vende tilbage til en tidligere side i spørgeskemaet. Det er en god måde at få en ide spørgeskemaets natur.

Råd nr.3 : Lad være med at besvare dårlige spørgsmål og spørgsmål, der er ledende: svar blankt, "ved ikke" eller brug i stedet fritekstfeltet. Deltag slet ikke i undersøgelser, der har tydelige metodevanskeligheder. Sabotér de værste undersøgelser.


Jeg beklager rådene om sabotage, men rettet til politikerne og medierne: "you can't handle the truth". Om sandheden så ramte visse mennesker direkte i ansigtet på klods hold, så ville de ikke være stand til at forstå den. Afblæs krigen, drop den uvirksomme kriminalisering og overvej nye måder at håndtere "narkotikaproblemet" på - så slækker jeg gerne på ovennævnte anbefalinger. Indtil det sker vil jeg vil ikke gøre noget, der kan bruges til at intensivere kamphandlingerne mod stofbrugerne.